Sponsored ads
Beginn | Sailing yachts |
Corsair Marine

↓  Modelll wählen  ↓


Corsair-Marine-Corsair 28

Corsair Marine Corsair 28

 • Motor :
 • Tankinhalt :
 • Kapazität :
 • Länge : 8.66 m
 • Mehr Info

Corsair-Marine-Corsair 31

Corsair Marine Corsair 31

 • Motor : 9.9 
 • Tankinhalt :
 • Kapazität :
 • Länge : 9.4 m
 • Mehr Info

Corsair-Marine-Corsair 37

Corsair Marine Corsair 37

 • Motor : 20 HP 
 • Tankinhalt :
 • Kapazität :
 • Länge : 11.3 m
 • Mehr Info

Corsair-Marine-Corsair 50

Corsair Marine Corsair 50

 • Motor : 2x53 l.с 
 • Tankinhalt :
 • Kapazität :
 • Länge : 15.24 m
 • Mehr Info

Corsair-Marine-Corsair Dash 750

Corsair Marine Corsair Dash 750

 • Motor : 5 l.с 
 • Tankinhalt :
 • Kapazität :
 • Länge : 7.4 m
 • Mehr Info

Corsair-Marine-Corsair Sprint 750

Corsair Marine Corsair Sprint 750

 • Motor : 5 l.с 
 • Tankinhalt :
 • Kapazität :
 • Länge : 7.4 m
 • Mehr Info

Corsair-Marine-Cruze 970

Corsair Marine Cruze 970

 • Motor : 20 HP 
 • Tankinhalt : 110 l
 • Kapazität : 10 places
 • Länge : 9,7 m
 • Mehr Info

Corsair-Marine-Pulse 600

Corsair Marine Pulse 600

 • Motor : 2 x 30 l/с 
 • Tankinhalt : 110 l
 • Kapazität : 10 places
 • Länge : 6 m
 • Mehr InfoSponsored ads